POZOR - OMEZENÍ ODESÍLÁNÍ VAŠICH OBJEDNÁVEK V TÝDNU od 15.7. do 19.7. + DOPRAVA ZDARMA - VÍCE INFORMACÍ V BANNERU

VĚRNOSTNÍ PROGRAM eshopu PÁLAVSKÁ VÍNA

PRO REGISTROVANÉ ZÁKAZNÍKY

(dále také jen "Věrnostní program")

Věrnostní program

Obecné podmínky Věrnostního programu: Bonusové body v rámci Věrnostního programu na e-shopu www.palavskavina.cz (dále také jen "body") mohou získávat výhradně zákazníci registrovaní na eshopu Palavskavina (neplatí pro zákazníky s jiným, než standardním výchozím ceníkem, tzn., že Věrnostní program neplatí např. pro velkoobchodní zákazníky) za příslušné vybrané aktivity na něm uskutečněné, a to od zahájení Věrnostního programu dne 28. 1. 2024. Pro získání bodů za příslušnou aktivitu musí být zákazník při uskutečnění dané aktivity zaregistrovaný a přihlášený pod svým uživatelským účtem na eshopu Palavskavina. Body za příslušnou aktivitu se zákazníkovi následně načítají na jeho zákaznické konto bodů v uživatelské sekci. Zpětné přičítání bodů za příslušné aktivity bez registrace či přihlášení ke svému účtu není možné. Získané body nelze převádět na jiný zákaznický účet. Informace o stavu nasbíraných bodů je možné sledovat po přihlášení ve svém uživatelském účtu.

Získání bodů: Body lze získat za následující aktivity  na eshopu Palavskavina

Počet bodů za REGISTRACI ZÁKAZNÍKA a způsob připsání bodů: 100 bodů za dokončenou registraci zákazníka současně společně s první dokončenou a zcela uhrazenou objednávkou v minimální výši 2.000 Kč vč. DPH na eshopu Palavskavina; body se načítají zákazníkovi po registraci ručně (vyčkejte na jejich načtení bodů, přičemž pokud body nebudou načteny v přiměřené době, ozvěte se, prosíme). (UPŘESNĚNÍ DNE 18.6.2024: ZDE UVEDENÁ MOŽNOST ZÍSKAT 100 BODŮ DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PLATÍ JAK PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY S REGISTRACÍ A 1. OBJEDNÁVKOU DLE ZDE UVEDENÝCH PODMÍNEK, TAK I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY BEZ REGISTRACE, KTEŘÍ SE NOVĚ REGISTRUJÍ A UČINÍ PŘI REGISTRACI OBJEDNÁVKU DLE ZDE UVEDENÝCH PODMÍNEK - NAOPAK NEPLATÍ PRO PŘÍPAD REGISTRACE, KTERÁ NENÍ UČINĚNÁ SPOLEČNĚ SOUČASNE S OBJEDNÁVKOU, TEDY KDY JE OBJEDNÁVKA UČINĚNÁ AŽ POZDĚJI PO REGISTRACI)

Počet bodů za OBJEDNÁVKU a způsob připsání bodů: 1 bod za každých 50,- Kč (body jsou zaokrouhlovány matematicky dolu na nejbližší celé číslo) z dokončené a zaplacené objednávky, jejíž hodnoda činí minimálně 1000 Kč vč. DPH; body jsou přidělovány pouze za dokončené a zcela uhrazené objednávky. Pokud zákazník objednávku stornuje celou nebo její část, v zákonné lhůtě odstoupí od objednávky či její části, jinak objednávku či její část zruší či při reklamaci mu bude vrácena příslušná částka za objednávku či její část, budou body za objednávku či její část z bodového konta zákazníka ručně odečteny; provozovatel eshopu může rozhodnout, že body za objednávku neudělí, pokud sice reklamaci objednávky nebo její části uzná, ale pouze proto, že chce vyhovět zákazníkovi, i když by reklamaci uznat nemusel; body se načítají zákazníkovi po dokončení a úplném uhrazení objednávky automaticky (vyčkejte na načtení bodů, přičemž pokud body nebudou načteny v přiměřené době, ozvěte se, prosíme).

Počet bodů za hodnocení zakoupeného produktu hvězdičkami a způsob připsání bodů: 2 body za příslušné hodnocení produktu hvězdičkami; body se načítají zákazníkovi po po provedení hodnocení produktu hvězdičkami automaticky (vyčkejte na jejich načtení bodů, přičemž pokud body nebudou načteny v přiměřené době, ozvěte se, prosíme).

Počet bodů za hodnocení zakoupeného produktu textově a způsob připsání bodů: 4 body za příslušné textové hodnocení produktu; body se načítají zákazníkovi po provedení textového hodnocení produktu automaticky.

Počet bodů za recenzi nákupu na (prostřednictvím) srovnávači Heureka (vyplnění dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky Heureka): 30 bodů za recenzi nákupu na Heureka (pokud je recenze provozovatelem eshopu rozporována, tak je na rozhodnutí provozovatele, jestli příslušné body za recenzi zákazníkovi udělí či neudělí); body se načítají zákazníkovi po registraci ručně (vyčkejte na jejich načtení bodů, přičemž pokud body nebudou načteny v přiměřené době, ozvěte se, prosíme).

Hodnota bodů: 1 bod = 1 Kč vč. DPH možná sleva z nákupu

Uplatnění bodů při nákupu: Body je možno kdykoliv uplatnit jako slevu při jednotlivém nákupu v košíku (v košíku lze body zadat do příslušné kolonky) s dále uvedenými omezeními. Pro uplatnění bodů musí být zákazník přihlášen pod svým uživatelským účtem. Sleva formou bodů se vztahuje na zboží v košíku (veškeré zboží, tedy i zlevněné či akční zboží) a neplatí na dopravu a/nebo příslušnou formu platby (např. dobírku).

Omezení pro uplatnění bodů při nákupu: Limit při uplatnění bodů při jednotlivém nákupu je stanoven ve výši 40 % z hodnoty nákupu (maximální sleva na jednu objednávku formou uplatnění bodů). Platnost bodů a možnost jejich uplatnění jako slevy při nákupu zboží na eshopu Palavskavina je 365 dní (zákazník rovněž nemůže požadovat slevu za nevyčerpané body po uplynutí doby 365 dní). Po uplynutí této doby se body zákazníkovi automaticky vymažou/zruší. Bude-li mít zákazník na svém kontě nevyčerpané body a zruší svůj zákaznický účet, dojde automaticky k vymazání/zrušení bodů (nelze je poté již uplatnit) a rovněž není možné je případně znovu načíst při případné opětovné registraci.

Právo zákazníka: Zákazník má právo kdykoliv odmítnout/zrušit zařazení do Věrnostního programu. V takovém případě může tuto skutečnost oznámit Provozovateli emailem na emailovou adresu: hanzl@palavskavina.cz. Takovýmto odmítnutím/zrušením zařazení do Věrnostního programu zákazník ztrácí výhody Věrnostního programu, zejména body, resp. právo na uplatnění případně již získaných bodů.

Právo provozovatele: Provozovatel eshopu Palavskavina může kdykoliv jednostranně rozhodnout o mimořádném přidělení bodů, např. i za aktivity uskutečněné před zahájením Věrnostního programu, nejvýše však za aktivity uskutečněné po 1. 1. 2024 včetně. Provozovatel eshopu Palavskavina si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit nebo upravit podmínky Věrnostního programu (včetně možnosti jednorázově stanovit případné další výhody pro zákazníky zařazené do Věrnostního programu) nebo ukončit Věrnostní program, a to bez udání důvodů. O jakýchkoliv změnách podmínek či zrušení Věrnostního programu budou zákazníci Věrnostního programu předem informováni na webové adrese www.palavskavina.cz nebo prostřednictvím emailu.

Tyto podmínky Věrnostního programu vstupují v účinnost dnem 28. 1. 2024.