Dle vinařského zákona se za sladká vína považují ta vína, která mají obsah zbytkového cukru nad 45 gramů na 1 litr vína.