Sauvignon je aromatická bílá odrůda. Její původ je pravděpodobně ve Francii v oblasti Bordeaux nebo v oblasti Loire. Na základě genetické analýzy se zdá, že vznikla křížením Chenin Blanc a Tramín. Jedná se o odrůdu, která je pěstována na celém světě, např. známá vína Sauvignon z Nového Zélandu. V České republice se pěstuje na necelých 1000 ha. Nejtypičtější a nejlepší Sauvignony u nás obecně najdeme zejména na Znojemsku, a pak na Mikulovsku.