Rulandské modré (Pinot Noir), je stará francouzská odrůda pravděpodobně pocházející z Burgundska, kde je i dnes doma a kde dává světová vína. Původně do roku 1993 byla vína s touto odrůdou v České republice označována jako Burgundské modré a ještě starší historický název pro tuto odrůdu je Roučí modré. U nás se pěstuje ve všech vinařských podoblastech (celkem cca 720 ha), nejrozšířenější je pak na Velkopavlovicku a Mikulovsku, a pak se této odrůdě daří také v Čechách.