Dle vinařského zákona se za polosladká vína považují ta vína, která mají obsah zbytkového cukru 12 - 45 gramů na 1 litr vína.