V této kategorii si můžete vybrat vína dle Vámi vybrané odrůdy révy vinné. Moštové odrůdy révy vinné, ze kterých lze vyrobit víno, jsou zapsány ve Státní odrůdové knize, což je úřední seznam všech odrůd rostlin, tedy nejenom odrůd révy vinné, které byly v České republice registrované. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných právními předpisy. K červnu 2022 je v tomto seznamu zapsáno 84 moštových odrůd včetně těch, u kterých byla podána žádost o registraci. Zde je odkaz na vyhledávání: Státní odrůdová kniha

Prvních pět nejvíce pěstovaných bílých a červených odrůd v ČR má přiřazenu samostatnou kategorii, odrůdy na dalších místech jsou zařazeny do společné kategorie bílých nebo čerených vín.

5 nejvíce pěstovaných bílých odrůd révy v České republice se samostatnou kategorií (dle stavu k 31.12.2020) jsou následující odrůdy:

5 nejvíce pěstovaných modrých odrůd révy v České republice se samostatnou kategorií (dle stavu k 31.12.2020) jsou následující odrůdy: