POZOR - OMEZENÍ ODESÍLÁNÍ VAŠICH OBJEDNÁVEK V TÝDNU od 10.6. do 14.6. + DOPRAVA ZDARMA - VÍCE INFORMACÍ V BANNERU

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.palavskavina.cz (dále také jen „on-line obchod“ nebo „webové stránky“)

On-line obchod palavskavina.cz je provozován: Tomáš Hanzl, fyzická osoba podnikající, sídlem Ortenovo náměstí 930/32, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 60214295, zapsaná v živnostenském rejstříku, která je správcem Vašich osobních údajů (dále také jen „správce“)

I. Zpracování osobních údajů

Za účelem prodeje zboží a provozu našeho on-line obchodu zpracováváme některé Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“). Zpracování osobních údajů se dále řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud poptáváte naše produkty a služby, rádi byste získali informace o našich produktech, jejich dostupnosti, vyúčtování či dodávce, budeme pracovat jakožto správce s vašimi osobními údaji, které nám sdělíte, zejména prostřednictvím poptávkového formuláře, přičemž jsou to:

 Jméno a příjmení

Emailová adresa

Telefon

Z jakého důvodu je zpracováváme?

Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží, jeho dostupnosti, vyúčtování či dodávku.

Jaký je právní důvod zpracování?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nebudeme pokračovat v další spolupráci, Vaše osobní údaje poskytnuté v této souvislosti budeme zpracovávat nejdéle 7 dní od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační a dodací údaje:

Titul, jméno a příjmení

Emailová adresa

Fakturační adresa

Dodací adresa

Telefon

Bankovní spojení

Z jakého důvodu je zpracováváme?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu - dodali Vám naše zboží. Přes osobní (kontaktní) údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona v souvislosti s naší podnikatelskou činností, tzv. prodejem zboží a provozováním on-line obchodu (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné s tím související účely).

Jaký je právní důvod zpracování?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění smlouvy a poté nejdéle po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností, což může být v souladu s účetními a daňovými předpisy i 10 let od posledního dodání, vyúčtování a uhrazení či reklamace zboží.

Newslettery a obchodní sdělení

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, nebo jste souhlasili s rozesíláním Newsletterů, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. Jaký je to údaj:

Emailová adresa

Z jakého je důvodu zpracováváme?

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Jaký je právní důvod zpracování?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – kdy jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro zasílání Newsletterů/obchodních sdělení a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, než je z Vaší strany souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu odvolán, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: hanzl@palavskavina.cz.

Dotazník Ověřeno zákazníky (Heureka.cz), dotazník Hodnocení obchodu či hodnocení produktu (Zboží.cz)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heureka.cz) a v rámci programu Hodnocení obchodu či produktu (Zboží.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zpracování a zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky/Hodnocení obchodu či produktu provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zpracování a zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz nebo prozozovatel portálu Zboží.cz (viz dále); tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky/Hodnocení obchodu či hodnocení produktu můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku dotazníku v rámci programu Ověřeno zákazníky/Hodnocení obchodu či hodnocení produktu, do něhož je náš eshop zapojen a kterým zjišťujeme Vaši spokojenost s nákupem na našem eshopu. Jaký je to údaj:

Emailová adresa

Obsah Vašeho nákupu

Z jakého je důvodu zpracováváme?

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku dotazníku v rámci programu Ověřeno zákazníky za účelem zjištění Vaší spokojenosti s nákupem na našem eshopu.

Jaký je právní důvod zpracování?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – kdy jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro zjištění spokojenosti Vás jako zákazníka s nákupem na našem eshopu a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce na zjištění spokojenosti zákazníka s nákupem na našem eshopu ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, než je z Vaší strany souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu odvolán, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: hanzl@palavskavina.cz

II.  Další příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují dále uvedené společnosti, které se k Vašim osobním údajům dostanou proto, že nám umožňují provozovat náš on-line obchod a/nebo plnit smlouvu uzavřenou mezi Vámi a námi. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Upgates:

společnost EVici webdesign s.r.o., sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 28598661, spisová značka oddíl C, vložka 33912, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

  • společnosti podílející se na dodání zboží:

společnost WE|DO CZ s.r.o., sídlem Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČO: 08313628, spisová značka C, vložka 316771, zapsaná u Městského soudu v Praze 

společnost MESSENGER a.s., sídlem Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČO: 27575896, spisová značka: B 10921 vedená u Městského soudu v Praze

  •  společnosti podílející se na provedení plateb:

společnost GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČO: 26046768, spisová značka C 11030 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

  • provozovatel portálu Heureka.cz:

společnost Heureka Group a.s., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 07822774, spisová značka B 24131 vedená u Městského soudu v Praze

  • provozovatel portálu Zboží.cz:

společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO 261 68 685, spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze

III. Další informace ke zpracování osobních údajů

U nás nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

U nás nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech a které umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat nabídku a komunikaci s nimi, nevyužíváme a nezpracováváme. Více ohledně Cookies zde.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese hanzl@palavskavina.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 777 770 094.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům (čl. 15 GDPR) a nechat je aktualizovat nebo opravit (čl. 16 GDPR), popřípadě požadovat omezení zpracování (čl. 18 GDPR), můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost (čl. 20 GDPR). Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů elektronicky na náš email: hanzl@palavskavina.cz.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zabezpečení úložišť prostřednictvím hesel, antivirovou ochranou apod. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

VI. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte, což provedete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře (zaškrtávací tlačítko). 

Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých našich webových stránkách a zároveň Vás o této skutečnosti bude informovat prostřednictvím Vaši e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli.

 Tyto podmínky jsou účinné od 6. března 2023.